Telefon: (232) 462 56 42

Babalık Davası

babalık-davası

*Bir çocuk, evlilik birliği içinde veya evlilik birliği dışında doğmuş olsun, doğumu esnasında annesi ile soybağı ilişkisi kendiliğinden kurulur. Türk Hukuk Sistemi “çocuğu doğuran kadın annedir” karinesi benimsemektedir.

*Çocuk ile baba arasında soyabağı ilişkisinin kurulması:

A-) Anne ile Evlilik    :
1. Doğum esnasında evli bulunma: Evlilik devam ederken veya bitimini takip eden  300 gün içerisinde doğan çocuğun babası  karine olarak kocadır.

 

2. Doğumdan sonra evlenme: Çocuk doğduğu zaman anne ve baba evli olmamalarına rağmen sonradan evlenirlerse çocuk ile baba arasında soybağı evlenme anında değil, geriye yürüyerek çocuğun doğduğu andan itibaren kurulur.

*Babalık karinesi mutalk bir kural değildir , yani aksini ispat etmek mümkündür. O halde bir baba, evlilik içinde doğan çocuk hakkında bu karineyi çürütebilir.  Yani soybağının reddi davası açabilir. Bu davada en önemli delil babalık tespiti için yapılacak dna testi uygulamasadır.

*Soybağının reddi davası anne ve çocuğa karşı açılır.

*Çocuk da ergin olduktan sonra  soybağının reddi davası açabilir.

B-) Tanıma    :

*Tanıma, babanın  çocuğun kendisinin olduğunu kanunun aradığı şartlar dahilinde ilgili makamlara bildirmesidir. Tanıma nüfus memuruna, hakime, notere bildilirilerek veya vasiyetname ile de yapılabilir.

*Tanıma yapılabilmesi için çocuğun babasının olmaması lazımdır. Çocuğun nüfus kayıtlarında bir babası varsa o çocuk hakkında tanıma yapılamaz.

*Tanıma ile soybağı kurulduktan sonra tanıyan kişi; aldatma veya korkutma sebeplerine dayanarak tanımanın iptalini dava edebilir.

 

Yorum yaz