Telefon: (232) 462 56 42

Maddi-Manevi Tazminat

kamu-görevlisi-yetki

– Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu eş, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.

-Evlilik nedeniyle tarafların sahip oldukları menfaatler mevcut yararlar olarak kabul edilirken beklenen menfaat mal rejiminin erken sona ermesi nedeniyle ortaya çıkacak olan zarar üzerinden örneklenebilir. Zarara boşanmanın sebep olduğu kanıtlanmalıdır.

-Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

-Tazminat zenginleşme aracı olarak görülemez ve kullanılamaz.

-Tazminat miktarı belirlenirken tarafların ekonomik sosyal durumu göz önünde bulundurulur.

-Tazminat isteyen tarafın kusursuz ya da daha az kusurlu olması, tazminat istenen tarafın kusurlu olması gerekir. Hareketleri iradi olmayan tarafa kusur yüklenemeyeceği için tazminat ödeme yükümü doğmaz.

-Boşanmanın eki niteliğinde bulunan maddi ve manevi tazminat istemli davalar maktu harca tabidir.

-Boşanmanın eki niteliğinde olan maddi ve manevi tazminat kararları kesinleşmeden icraya konulamaz.

 

 

Yorum yaz