Telefon: (232) 462 56 42

Avukat Sami Günsen

sami_avukat

Avukat Sami Günsen 1981 yılında İzmir’de doğdu. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu ve Ankara Barosu nezdinde avukatlık stajını tamamladı. 2005 yılında bir yıl Ankara Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık yaptıktan sonra İzmir Barosu’na kaydını aldırdı ve 2005 yılından günümüze İzmir’de serbest avukatlık faaliyetini yürütmektedir.

Mesleki gelişim için gerek İzmir Barosu gerek üniversiteler tarafından düzenlenen seminer, konferans ve sertifika programlarına katıldı. 03-25 Kasım 2012 Tarihleri arasında Özyeğin Üniversitesi Hukuk fakültesi tarafından düzenlenen IV. Sağlık Hukuku Sertifika Programı’nı başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmıştır.

Türk Yargı Sistemi; Hukuk Yargılaması, Ceza Yargılaması ve İdari Yargı olmak üzere 3 ana bölüme ayrılmaktadır. Bu bölümlerden Ceza Yargılaması içerisinde; Asliye Ceza Davaları, Ağır Ceza Davaları ve Çocuk Mahkemesi Davaları, Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi Davaları gibi davalar bulunmaktadır. İdari Yargı içerisinde İdari Davalar, Bölge İdare Mahkemelerinde Görülen Yürütmeyi Durdurma İtirazı Davaları, Vergi Davaları ve ilk derece mahkemesi ve temyiz mercii olarak Danıştay nezdinde görülen davalar bulunmaktadır. Yine Hukuk yargılaması içerisinde; İcra Davaları, Asliye ve Sulh Hukuk Davaları, Aile Mahkemelerindeki Davalar, İş Davaları, Ticari Davalar, Tüketici Davaları vb. birçok mahkeme ve dava türü bulunmaktadır. Bu kadar geniş bir yargılama sistemi ( Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için ayrı başvuru içeren yollar da mevcuttur) içerisinde bir avukatın her türlü dava ve işe hakim olması ve en iyi şekilde yürütmesi kanımızca mümkün değildir.

Bu bağlamda Avukat Sami Günsen Türk Yargı Sistemi her türlü dava ve işi takip etmemektedir. Avukat Sami Günsen 2005 yılından günümüze aşağıdaki dava ve alanlarda çalışmaktadır:

* Aile Hukuku ( Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları, Boşanmada Maddi ve Manevi            Tazminat Davaları, Nafaka ve Velayet Davaları, Boşanmada Mal Paylaşımı Davaları)

* Uluslararası Davalar (Yurtdışı Mahkemelerince verilmiş boşanma ve aile hukuku temelli       kararların Tanıma ve Tenfiz Davaları)

*Şahsın Hukuku ( İsim Değişikliği Davası, Soyisim Değişikliği Davası, Yaş Küçültme Davası, Yaş    Büyütme Davası, Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davası)

*Sağlık Hukuku ( Hekimlerin Hukuki Sorumluluğu, Malpraktis Davaları, Tazminat Davaları)

* İdare Hukuku ( Tam Yargı ve İptal davaları, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu           Uyarınca memurlara verilen Disiplin Cezalarına İtiraz, Eş Durumu Atamaları İle İlgili Davalar, YÖK’e    karşı      açılacak Denklik Belgesi Davaları)