Telefon: (232) 462 56 42 Sorularınız için Email: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Günsen-Kul Avukatlık

Eş Durumundan Atama

-Devlet memurları , özellikle de öğretmenler açısından eş durumundan tayin zorunluluğu sıkça karşılaşılan bir durumdur.

-Uygulamada bir çok memur eşi , eş özrüne dayanarak tayin talep etmekte ancak tayin talep edilen yerde norm kadro eksikliği, hizmet puanı yetersizliği, vs. gibi sebeplerle bu talep reddedilmektedir.

-Oysa ki; zorunlu yer değiştirmeye tabi memurun , memur olan eşi açısından yukarıda bahsedilen sebeplerle tayin isteminin reddedilmesi hukuka aykırıdır. İlgili kurum, tayin talep edilen yerdeki norm kadro eksikliği yahut hizmet puanının yetersizliği gerekçelerine dayanamaz. Zorunlu yer değiştiren memurun , memur eşi genel tayin ve atama kaidelerine ilişkin istisnadan yararlanmak durumundadır.

 

Arama Motorlarında Nasıl Arandı: idari dava dilekçesi örneği,idari dava açma süresi kaç gündür,idari dava nasıl açılır,idari dava avukatları,idari dava nedir,idari yargı,idare hukuku,idare hukuku avukatı,2013 yargı harçları,dava harçları,idari dosya masrafı hesabı,idari davada avukatın ücreti,kamu görevlisinin kişisel kusuru,idarenin kusursuz sorumluluğu,idarenin kusur sorumluluğu,idari yargılama usul kanunu,idari dilekçenin unsurları,en iyi idare hukuku avukatı,en iyi idari dava avukatı,kamu görevlisi davaları,atama davaları,tayin davaları avukatı,bilgi edinme kanunu,iptal davası dilekçe örneği,idari işlem,idari eylem,kanunsuz emir, devlet memuruna memuriyetten çıkarma cezası, memuriyete engel suçlar nelerdir,memurun açığa alınması,memur olabilme şartları,kamu ihale mevzuatı,ihaleye girmekten yasaklanma,kamu ihale kurumu,KİK,idari dava zamanşımı, idari dava açma süresi,idari dava nerede açılır,memur atamaları, kpss,memuriyet sınavı,idari davada avukat,izmirde idari dava avukatı,izmir barosu en iyi idari dava avukatı,izmir barosu avukat listesi,idare mahkemesi avukat,danıştay dosya sorgu,memura verilen disiplin cezası,uyarma, idari dava avukatı,kınama,aylıktan kesme,kademe ilerlemesinin durdurulması,idari dava dilekçesi,idari dava daireleri,idari mahkeme,idare mahkemesi,idari yargı,dava sorgulama,idari dava sorgulama,danıştay kararları,dava dilekçesi örneği,dava sorgulama,disiplin cezalarına karşı dava açmak,idare mahkemesinin yetkisizliği,izmir idare mahkemesi avukat,idare açısından kusur sorumluluğu,hizmetin geç işlemesi,kötü işlemesi,idarenin kusursuz sorumluluğu, devlet memuruna kademe ilerlemesinin durdurulması cezası,devlet memuruna aylıktan kesme cezası,657 devlet memuru disiplin cezası kınama,eş durumundan tayin,kamu görevlisinin görevini yerine getirirken uğradığı zarar , bir hizmetin ifa edilmesi, kamu yararı maksadıyla yapılmış veya yaptırılmış bir işlem,eylem,hizmet, yetki,şekil,sebep,konu,amaç yönünden hukuka aykırı olması,devlet memurları,öğretmenler açısından eş durumundan tayin,eş özrüne dayanarak tayin,norm kadro eksikliği, devlet memuru özlük işlemleri ile ilgili dava,yürütmenin durdurulması kararı,yürütmenin durdurulması talebi,tek yanlı idari işlem,bireysel işlem,düzenleyici işlem,tüzük,yönetmelik,yetki gasbı,yeti tecavüzü,fonksiyon gaspı,idari sözleşme örneği,kamu yararı nedir,4734 sayılı kamu ihale kanunu,idari ceza,kamulaştırma avukatı,kamulaştırma işleminin iptali davası avukatı,istimlak,istimval,idari davada başarılı avukat, hizmet puanı yetersizliği,tam yargı davası dilekçe örneği,tazminat davası avukatı,kamulaştırma avukatı,kamulaştırma davası dilekçe örneği,avukatlık ücreti,tazminat hesaplama, idari davanın unsurları,idare hukuku uzman avukat,idari tazminat davası dilekçe örneği,kamusal alan,idari dava açma koşulları nelerdir,idari dava nasıl açılır,özlük hakları,parasal hakları ile ilgili davalarda görevli olduğu yerde bulunan idare mahkemesi,en iyi avukat,izmir barosu idare avukatı,izmir idare mahkemesi,avukat izmir,kamulaştırmasız el atma,kamulaştırma bedelinin artırılması davası dilekçe örneği,idari dava açma ücreti,idari dava ehliyeti,disiplin cezasına nasıl itiraz edilir,disiplin cezası silinir mi, öğretmen atamaları,eş durumundan tayin davası dilekçe örneği,öğretmen eşin ataması,idari yargılama usul kanunu,idari davalarda avukatlık ücreti,idari davalarda harç,idari dava açma,dava dilekçesi,teminatın irad kaydedilmesi,ÖSYM denklik belgesi,denklik belgesine itiraz,denklik sınavına itiraz,usulsüz kamulaştırma,memur yolluğu,askeri yüksek idare mahkemesi,idari para cezası,idari dava örnekleri,idari dava harç hesaplama,idari dava açma süresi,izmir idare mahkemesi,izmir barosu idari dava avukatı,idare mahkemesi avukatı,

Devamını oku...