Telefon: (232) 462 56 42 Sorularınız için Email: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Günsen-Kul Avukatlık

Babalık Davası Nasıl Açılabilir?

babalik-davasi-nasil-acilir 

*Babalık davası veya baba olmadığını öğrenen kişinin açtığı soybağının reddi davalarında aile mahkemeleri görevlidir.

*Babalık davası açılırken kanunda öngörülen ak düşürücü sürelere dikkat edilmelidir zira mahkeme hak düşürücü süreleri re'sen gözetir ve hak düşürücü süre geçtikten sonra açılan dava reddedilir.

*Babalık davasında veya soybağının reddi davasında kim veya kimlerin davalı olacağı dikkatle tespit edilmelidir.

*Babalık davası açarken  yetki kurallarına dikkat edilmeli ve dava yetkili mahkemede açılmalıdır.

*Babalık davalarında delil olarak tanık anlatımları, her türlü bilgi ve belge kullanılabilmekle birlikte en önemli delil  babalık dna testi yapılmasıdır.

 

Devamını oku...

Babalık Davası Tanımı Nedir?

babalik-davasi-nedir

*Babalık davasının konusunu biyolojik baba ile nüfus kayıtlarındaki babanın farklı kişiler  olması durumu oluşturmaktadır.

*Gerek evlilil birliği içinde gerekse evlilik birliği dışında gerçek baba ile nüfus kayıtlarındaki babanın farklı kişiler olması durumu uygulamada görülebilmektedir.

*Hukuk uygulamasında  Medeni Kanun, babalık davası açılmasının şartlarını, babalık karinesini, soybağının kurulmasını ayrıntılı şekilde düzenlemiştir.

*Babalık davası açma yetkisi, öncelikle  anne ve çocuğa, sonra baba olduğunu öne süren kişiye tanınmıştır.

*18 yaşından küçük çocuk, kendi dava açamayacağı için bir yasal temsilci suretiyle dava açması sağlanabileceği gibi reşit olduktan sonra da bu davayı bizzat açabilme hakkı kendisine tanınmıştır.

*ölen kişinin yasal mirasçıları da babalık davası açabilir.

*Babalık davasında tanık ifadeleri, her türlü bilgi ve belge ile ispat edilebilmekle birlikte, en geçerli kabul edilen delil dna testidir.

Devamını oku...

Babalık Davası

*Bir çocuk, evlilik birliği içinde veya evlilik birliği dışında doğmuş olsun, doğumu esnasında annesi ile soybağı ilişkisi kendiliğinden kurulur. Türk Hukuk Sistemi "çocuğu doğuran kadın annedir" karinesi benimsemektedir.
    
*Çocuk ile baba arasında soyabağı ilişkisinin kurulması:


A-) Anne ile Evlilik    :
1. Doğum esnasında evli bulunma: Evlilik devam ederken veya bitimini takip eden  300 gün içerisinde doğan çocuğun babası  karine olarak kocadır. edilmektedir.

2. Doğumdan sonra evlenme: Çocuk doğduğu zaman anne ve baba evli olmamalarına rağmen sonradan evlenirlerse çocuk ile baba arasında soybağı evlenme anında değil, geriye yürüyerek çocuğun doğduğu andan itibaren kurulur.

*Babalık karinesi mutalk bir kural değildir , yani aksini ispat etmek mümkündür. O halde bir baba, evlilik içinde doğan çocuk hakkında bu karineyi çürütebilir.  Yani soybağının reddi davası açabilir. Bu davada en önemli delil babalık tespiti için yapıalcak dna testi uygulamasadır.

*Soybağının reddi davası anne ve çocuğa karşı açılır.

*Çocuk da ergin olduktan sonra bir sene içerisinde soybağının reddi davası açabilir.

B-) Tanıma    :
*Tanıma, babanın  çocuğun kendisinin olduğunu kanunun aradığı şartlar dahilinde ilgili makamlara bildirmesidir. Tanıma nüfus memuruna, hakime, notere bildiliril veya vasiyetname ile de yapılabilir.

*Tanıma yapılabilmesi için çocuğun babasının olmaması lazımdır. Çocuğun nüfus kayıtlarında bir babası varsa o çocuk hakkında tanıma yapılamaz.

*Tanıma ile soybağı kurulduktan sonra tanıyan kişi; aldatma veya korkutma sebeplerine dayanarak tanımanın iptalini dava edebilir.

Çocuk ile soybağı kurulması yani babalık davası ile soybağının reddi yani baba olunmadığının tespiti de aynı karinelere tabidir. Açılacak dava ile her iki şekilde sonuca ulaşmak mümkündür.

Devamını oku...